nordwood-themes-yymjnpgq-x8-unsplash

Meer digitalisering kan werkdruk leraren verlagen

Publicatie:
08 april 2021

Door de coronacrisis zijn (digitale) innovaties binnen het onderwijs versneld, zoals het aanbieden van onderwijs op afstand. Wel worden de kansen die digitalisering biedt voor de kwaliteit van het onderwijs nog onvoldoende benut. Digitalisering van het onderwijs kan een krachtig middel zijn om de onderwijskwaliteit te verhogen en leerlingsucces te vergroten. Dat blijkt uit een ambtelijke verkenning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Bewuste inzet van digitale onderwijstechnologie├źn zoals virtual en augmented reality, learning analytics en serious games maken onderwijs op maat en ervarend leren mogelijk. Dit kan help bij het meer betrekken van de leerling bij zijn of haar onderwijs en het verbeteren van diens leeropbrengsten. Taken als lesvoorbereiding en het nakijken van toetsen en tentamens kunnen (deels) door ict worden overgenomen. Dit verlaagt de werkdruk van docenten en vergroot de tijd voor begeleiding van leerlingen en andere waarde-toevoegende activiteiten. Het kan de docent in staat stellen om vaardigheden en kennis effectiever en motiverender over te dragen.

Ook meldt de verkenning dat goede leraren cruciaal zijn voor goed onderwijs. In dat kader baart het oplopende personeelstekort zorgen. In het po is de verwachting dat de tekorten eerst langzaam en dan sneller stijgen, in het vo wordt uitgegaan van een snelle stijging die in latere jaren zal afvlakken. In het vo is er een tekort aan docenten Frans, Duits, klassieke talen, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en informatica.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding