mark-boss-js_0yfvrqcc-unsplash

Maak afspraken vooraf over de besteding van 8,5 miljard aan Nationaal Programma Onderwijs

Publicatie:
08 april 2021

Deze oproep doet de Algemene Rekenkamer in een brief naar de tweede Kamer waarin aandachtspunten bij het Nationaal Programma Onderwijs aangegeven worden. 
De Rekenkamer controleert normaal pas achteraf of overheidsgeld goed is besteed. Een waarschuwing vooraf is des te bijzonderder.

Waarom heeft de Rekenkamer deze stap gezet? 
Het is inmiddels bekend uit onderzoeken dat het geld voor onderwijs niet vanzelf op de goed plek komt. Subsidies voor passend onderwijs, en geld om de werkdruk te verlagen zijn voorbeelden. De Tweede kamer kwam tot de conclusie dat niet te achterhalen is waar de 1,2 miljard euro om de kwaliteit van leraren te verbeteren aan besteed is.
Ditzelfde dreigt weer te gebeuren als de 8,5 miljard zonder afspraken vooraf via de lump sum beschikbaar wordt gesteld aan de scholen. 

In de brief wordt gepleit om vooraf duidelijkheid te geven over de doelgroepen en maatschappelijke doelen die onderwijsinstellingen moeten bereiken met het extra geld en over de indicatoren waarmee de bewindspersonen kunnen bepalen of onderwijsinstellingen die doelen hebben bereikt. Die duidelijkheid vooraf maakt het programma beter uitvoerbaar, navolgbaar en creëert de mogelijkheid om tussentijds van gerealiseerde resultaten te leren. Een slim en slank informatiearrangement kan zorgen voor meer inzicht in de kwaliteit van het onderwijs zonder dat het leidt tot onnodige bureaucratie. Immers het gaat om het vergaren van kennis die onderwijsbesturen en de bewindspersonen per definitie behoren te hebben.

Lees hier de volledige brief.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding