jordan-whitt-kqcxf_zvdau-unsplash

Kamerbrief over stand van zaken samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg

Publicatie:
02 september 2021 - 8:00 uur

Onderwijsminister Slob (OCW) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang geschetst in de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg. Betere samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg is nodig, schrijven de bewindslieden. ‘Hierdoor wordt de pedagogische context van een kind verbeterd en daarmee ontwikkelingskansen vergroot’. Dit geldt zeker voor de kinderen die zonder onderwijs thuiszitten. Volgens de ministers bestaan nog zeven belangrijke knelpunten in de samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg:

  • Verschillende stelsels met verschillende maatschappelijke opgaven
  • Verschillende regio-indelingen
  • Ontbreken van regie
  • Discussie over wat onder onderwijs en wat onder zorg valt
  • Verschillende toezichthouders op locaties met zowel onderwijs als zorg
  • Knelpunten middelbaar beroepsonderwijs
  • Knelpunten residentieel onderwijs en zorg

In hun brief bieden de bewindslieden een aantal oplossingsrichtingen. Om aan het knelpunt ‘wat is onderwijs en wat is zorg?’ te werken, zijn proeftuinen gestart met onderwijszorgarrangementen en wordt gewerkt aan de vereenvoudiging van de financiering van zorg in onderwijstijd. Onder andere in de inspiratieregio’s van het programma ‘Met Andere Ogen’ is men aan de slag met het realiseren van een betere afstemming tussen onderwijs en zorg.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding