pexels-photo-3913426

In gesprek met ... Antonet Hoorneman

Publicatie:
18 mei 2020

Elke week vertelt een van onze bestuursleden hoe de coronacrisis van invloed is op zijn of haar werk als toezichthouder. Deze week is ons bestuurslid Antonet Hoorneman aan het woord en deelt zij haar ervaringen over de positieve elementen van de crisis en de dingen die we leren van de huidige situatie.

antonet-hoorneman

Leerpunten in Coronatijd

Normaal is anders, anders is het nieuwe normaal. Andere omgangsvormen, een andere manier van werken en digitalisering ten top. We leren veel in deze tijden: over mogelijkheden, over risico’s, over samenwerking en over onszelf. Naast de beperkende maatregelen zijn er ook positieve elementen die we opdoen in deze crisis.

Sterker uit de crisis

“We komen sterker uit een crisis” is een veelgehoorde uitspraak, maar hoe dan? Na de eerste volle weken crisis draaien in onderwijs en kinderopvang worden verbeterpunten zichtbaar. Dat zie ik ook als toezichthouder bij Kinderopvang SKDD. De eerste weken ligt de focus op noodopvang regelen en de noodzaak om dit op zeer korte termijn in te richten, gezamenlijk met alle scholen en de gemeente. Deuren die eerst op een kier lijken te staan, gaan opeens wagenwijd open. Eigen belangen worden terzijde gezet en met alle instanties wordt dat ene doel, opvang bieden aan ouders in cruciale beroepen en aan kwetsbare kinderen, nagestreefd. Mooi om te zien dat SKDD hierin het voortouw neemt en de noodopvang in onderlinge afstemming er binnen ‘no-time’ staat. Mooie ervaringen om mee te nemen voor toekomstige activiteiten met elkaar.

Efficiency door online ontmoetingen

Tijdens deze crisis hebben we ons applicaties als ‘Microsoft Teams, Skype, Jitsi of Zoom’ eigen gemaakt. In de vergadering van april was al snel duidelijk dat zowel de toezichthouders als de bestuurder van SKDD behoefte hadden aan frequenter contact. Om ervaringen uit te wisselen, om te sparren of om bij te sturen waar nodig. Door de efficiency die het online vergaderen met zich meebrengt is het mogelijk om vaker contact te hebben in groepsverband. We beeldbellen nu maandelijks, met focus op de actualiteiten. Goed om deze vorm voort te zetten na de crisis, ook met andere belangenpartijen als medezeggenschap en samenwerkingspartners.

Ook met toezichthouders van andere organisaties is het in crisistijd gemakkelijk om in contact te treden met elkaar, omdat je voor dezelfde uitdagingen staat. Als toezichthouder hebben we veelal dezelfde vragen. Via de LinkedIn groep van de vereniging, maar ook 1 op 1 via LinkedIn of per e-mail heb ik contact gehad met collega toezichthouders bij andere organisaties om onze gedachten uit te wisselen. Daarnaast heb ik deelgenomen aan de digitale bijeenkomst ‘kwaliteitstafel’ die gefaciliteerd werd door de vereniging, om mijn kennis te vergroten. Door tijdens deze sessie zelfs online met groepen uit elkaar te gaan in verschillende kamers, heb ik ideeën uitgewisseld met toezichthouders in kinderopvang en onderwijs. Een vorm van kennisdeling om vast te houden voor onze vereniging met leden uit alle delen van het land.

Doorlopende zelfevaluatie

Toezicht houden in crisistijd en de samenwerking met het bestuur vergt ook wat van elkaar. De bestuurder moet snel handelen en besluiten nemen. Door gezamenlijk eventuele risico’s en scenario’s te bespreken voelt de bestuurder zich gesteund en staan we als toezichthouder achter de beslissingen van de bestuurder. Het kan ook voorkomen dat we het niet eens zijn met elkaar over maatregelen die genomen worden. Indien ik, de bestuurder of collega toezichthouders andere inzichten hebben is het belangrijk hier open over te spreken met elkaar. Transparantie, een aanspreekcultuur en feedback zijn onontbeerlijk in moeilijke tijden. Aan het einde van de vergadering evalueren we kort hoe de vergadering verlopen is. Dit leidt tot een continue zelfevaluatie in plaats van eenmaal per jaar.

Een levenlang leren

Je bent nooit te oud om te leren. Geen enkel lid van de vereniging heeft deze corona-situatie eerder meegemaakt. Intelligente lockdown, in quarantaine en 1,5 meter afstand houden is nieuw voor ons allemaal. Zoals in elke nieuwe situatie zijn er uitdagingen en valt er veel te leren. Uit de hoeveelheid aan informatie die mij bereikt, haal ik datgene wat voor mij relevant is in mijn werk als toezichthouder. Door goed geïnformeerd te zijn kan ik de bestuurder ondersteunen. Daarentegen kan ik veel van de bestuurder, van mijn collega toezichthouders en andere toezichthouders leren. Nooit te oud om te leren, een levenlang leren; vooral in crisistijden.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding