slob

Het grote online kwaliteitscongres van de VTOI-NVTK

Publicatie:
10 december 2020

Minister Arie Slob:

Ik ben zeer content dat dit advies er ligt. Het is zo ontzettend belangrijk dat het toezicht in de kinderopvang en onderwijs goed op orde is, dat het geprofessionaliseerd is. Dat mensen standaarden hebben, weten wat ze moeten doen en wat hun taken zijn

Deze woorden sprak Minister Slob in een videoboodschap bij de opening van het grote online kwaliteitscongres van de VTOI-NVTK.
In de afgelopen jaren is intern toezicht in kinderopvang en onderwijs meer in beeld gekomen en daarmee ook de kwaliteit van toezicht. Dit najaar schreef minister Slob een beleidsreactie naar aanleiding van het McKinsey-rapport: “Het is tijd om aanvullende maatregelen te nemen die meer houvast gaan bieden”. De minister gaf daarbij aan te willen inzetten op professionalisering van interne toezichthouders, bestuurders en schoolleiders door middel van beroepsstandaarden en ontwikkelpaden.

De VTOI-NVTK heeft al in 2018 een Kwaliteitscommissie ingesteld met de opdracht advies uit te brengen over de verdere professionalisering van toezicht. Met de campagne ‘Kwaliteit van Toezicht, Toezien op Kwaliteit’ heeft de VTOI-NVK samen met de Kwaliteitscommissie verschillende activiteiten georganiseerd om het thema Kwaliteit van Toezicht met de leden te bespreken.

slob
Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding