amy-hirschi-k0c8ko3e6aa-unsplash

Het bestuur van de VTOI-NVTK is op zoek naar versterking

Publicatie:
01 oktober 2020

Het bestuur van de VTOI-NVTK bestaat uit vijf personen. Een daarvan, Joke Hubert, is aftredend aan het eind van 2020. Haar aandachtgebieden zijn werkgeversbeleid en voortgezet onderwijs.

De VTOI-NVTK is in beweging en wordt daarbij ondersteund door een groeiend ledental. Als bestuurslid van de VTOI-NVTK werk je mee aan de deze uitbouw van onze verenging en zet je je in om de vereniging verder te ontwikkelen tot een sterke en betrouwbare gesprekspartner voor onze stakeholders en de samenleving namens de circa 4000 leden. Het bestuur wordt ondersteund door een verenigingsbureau. Aan het hoofd staat een directeur. Als vereniging ondersteunen wij toezichthouders in kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hogescholen.
Drie pijlers staan centraal in de beleidsplannen van de VTOI-NVTK de komende jaren:

  • Het ontwikkelen van een sectorale beroepsstandaard voor toezichthouders in onderwijs en kinderopvang die de kwaliteit van toezicht borgt
  • Het ondersteunen van de werkgeversrol van onze leden toezichthouders , onder meer door het afsluiten van CAO’s
  • Het versterken van de dienstverlening aan de leden door middel van onder andere het opzetten van een nieuwe eerstelijns service helpdesk voor leden

Hoewel evenredige vertegenwoordiging uit de sectoren onderwijs en kinderopvang een belangrijk uitgangspunt is, is affiniteit met werkgeverszaken in brede zin een voorwaarde voor benoeming. Dat kan doordat je nu actief toezichthouder bent die participeert in een werkgevers- of renumeratiecommissie of dat je bijvoorbeeld werkzaam bent in een professionele HRM functie. Affiniteit en ervaring met CAO-processen op sectoraal en/of bedrijfsniveau is een pré voor geïnteresseerde kandidaten.

De affiniteit met voortgezet onderwijs blijkt uit een (eerdere) benoeming als lid van een RvT in deze sector of dat je werkzaam bent geweest in deze sector in een andere rol en/of functie.

Een derde uitgangspunt is dat de VTOI-NVTK nadrukkelijk streeft naar representativiteit in het bestuur van alle mensen die in ons land wonen, werken en toezichthouden. Gelet op de huidige samenstelling van het bestuur nodigen wij kandidaten van diverse multiculturele en maatschappelijke achtergronden nadrukkelijk uit zich kandidaat te stellen .

Wij vragen kandidaten met voldoende algemeen bestuurlijke ervaring in verschillende maatschappelijke functies en organisaties. Je beschikt over een voor de vereniging relevant netwerk en je kunt dat netwerk op een natuurlijke en praktische manier inzetten voor onze leden.
Verder ben je vanzelfsprekend bekend met of op de hoogte van de ontwikkelingen in je eigen sector en andere sectoren op het gebied van governance en maatschappelijke verantwoording.

Als bestuurslid heb je voldoende tijd om jaarlijks aan 6 bestuursvergaderingen, 2 ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten deel te nemen.

En het spreekt voor zich dat je lid bent van de VTOI-NVTK en dat je je thuis voelt in de wereld van verenigingen. Je voelt je aangetrokken tot onderwerpen als strategie en beleid en kunt strategische beleidskaders van en voor de vereniging helpen ontwikkelen.
Los van bovenstaande kenmerken worden kandidaten getoetst op een aantal basisuitgangspunten, waaronder diversiteit in achtergrond, spreiding van kennis en deskundigheden in het bestuur, regio, en man/vrouw-verdeling alsmede op persoonlijkheidskenmerken en competenties.

En bovenal vervullen bestuursleden van de VTOI-NVTK een voorbeeldfunctie.
De vereniging biedt jou :

  • Een sterk maatschappelijk georiënteerde nevenfunctie in een omgeving die steeds meer eisen stelt aan de kwaliteit van toezicht;
  • De mogelijkheid actief mee te werken aan de verdere professionalisering van toezichthouders in kinderopvang en onderwijs;
  • Een waardevolle uitbreiding van je professionele netwerk;
  • En een passende vergoeding .

Reactie

Kandidaten wordt verzocht hun CV en korte motivatiebrief te mailen naar: bureau@vtoi-nvtk.nl, ter attentie van de “ voordrachtscommissie bestuur VTOI-NVTK” .
De reacties kunnen tot 19 oktober worden verstuurd.
De eerste ronde gesprekken staat gepland voor week 45.

Meer weten?

Neem dan contact op met de directeur, Geert van der Tang, via g.vandertang@vtoi-nvtk.nl.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding