siora-photography-hgfy1mzy-y0-unsplash

Goed Onderwijs voor iedereen- jaarverslag 2020 Onderwijsraad

Publicatie:
08 april 2021

Goed onderwijs voor iedereen. Dat is waar de Onderwijsraad ook in 2020 met vijf adviezen en een verkenning aan heeft bijgedragen. 

Met twee spoedadviezen doet de raad in het voorjaar van 2020 aanbevelingen aan het kabinet voor het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis op de korte termijn, en stelt de raad een investeringsagenda op voor de langere termijn. Naast de corona-adviezen publiceert de raad in ‘Steeds inclusiever’ een langetermijnperspectief op inclusiever onderwijs. In een verkenning over sekseverschillen in het onderwijs brengt de raad in beeld hoe het onderwijs en de samenleving kunnen bijdragen aan de vermindering van genderstereotiep gedrag. Daarnaast publiceerde de raad twee briefadviezen: over traditioneel islamitisch als richting in het onderwijs en over de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek.

In maart 2021 heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over werkdruk en onderwijstijd in het basisonderwijs. In 2021 zal de raad nog de volgende adviezen uitbrengen, waarvan twee op verzoek van de regering en drie uit eigen beweging:

Differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel

  • Nationaal Programma Onderwijs
  • Vrijheid van onderwijs
  • Privaat aanbod in het onderwijs
  • Extern toezicht.

Downloads / documenten

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding