microscoop_web

Geen nieuwe cao Bestuurders VO

Publicatie:
24 juli 2018

Overleg opgeschort!

De afgelopen periode is er meerdere malen overleg geweest tussen de Bestuurdersvereniging VO (OBV) en de VTOI-NVTK, zowel binnen een werkgroep als op bestuurlijk niveau. Deze gesprekken verliepen in eerste instantie naar tevredenheid en we hadden u graag laten weten, dat er per 1 september 2018 nieuwe afspraken zouden zijn tussen beide partijen. Helaas is dit niet het geval: op 19 juli 2018 is het overleg tussen de VTOI-NVTK en de OBV opgeschort.

Partijen konden het niet eens worden over de wens van de OBV om de salarissen van de bestuurders per 1 juni met 2,35% te verhogen ( en per 1 januari 2019 nogmaals met ruim 2 procent ) zoals afgesproken in de reguliere cao VO waarover onlangs een akkoord is bereikt. Wanneer deze stijging en de eenmalinge uitkering van 1% worden toegepast, komen bestuurders in verreweg de meeste schalen in de problemen m.b.t. sectorale maxima van de WNT (hiervoor worden namelijk niet alleen het salaris, maar ook het werkgeversdeel van het pensioen en andere vergoedingen meegeteld). Het afsluiten van een cao waarbij de beloning hoger uitvalt dan de WNT, is voor de VTOI-NVTK volstrekt onaanvaardbaar.

De VTOI-NVTK wil, zoals eerder gezegd, de stijging van de reguliere cao niet langer automatisch overnemen. Los van de inhoudelijke argumenten vindt de VTOI-NVTK het dringend gewenst, om een pas op de plaats te maken door het salaris te bevriezen en een (verdere) disbalans in het loongebouw en overige arbeidsvoorwaarden voor bestuurders in het VO te voorkomen. De OBV kon zich niet vinden in dit uitgangspunt en heeft besloten het overleg op te schorten.

Wat betekent dit voor de leden in het VO? De toezichthoudende leden van het VO kunnen op termijn een uitgebreide inhoudelijke reactie verwachten met daarin o.a. advies en rekenvoorbeelden. Hebt u in de tussentijd al (dringende) vragen? U kunt per mail contact opnemen met het bureau.

Bestuur en bureau van de VTOI-NVTK.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding