marisa-howenstine-cq9slnxv8yu-unsplash

‘Fusie vraagt om visie en lef’

Publicatie:
10 november 2022

Jeanette de Jong (CvB Blosse) over fusieproces kinderopvang en onderwijs

‘Fusie vraagt om visie en lef’

Een fusie van kinderopvang en onderwijs vraagt om een gedeelde visie en lef. Dat stelt Jeanette de Jong, lid van het college van bestuur van Blosse (regio Heerhugowaard). Tijdens het jaarcongres van de VTOI-NVTK op 1 december gaat zij tijdens een van de deelsessies dieper in op het fusieproces én de rol van het intern toezicht. Je kunt je nog aanmelden voor het congres.

Het jaarlijks congres van de VTOI-NVTK staat dit jaar in het teken van grip op kwaliteit. De vraag is hoe toezichthouders kunnen bijdragen aan een veilige leeromgeving voor kinderen, waardoor die zich optimaal kunnen ontwikkelen.

01-jeanette-de-jong

Twee werelden

Tijdens de deelsessie ‘Grip op succesvol samengaan van kinderopvang en onderwijs’ licht Jeanette de Jong de fusie toe. In haar organisatie Blosse bieden kindcentra in de regio vanaf 2018 opvang en onderwijs op één locatie aan kinderen van 0 tot 12 jaar. ‘Ik heb het altijd vreemd gevonden dat we bij kinderen van 4 jaar een knip maken, dat kinderopvang en basisonderwijs twee werelden zijn,’ stelt De Jong.
De Jong, tot 2018 directeur van de stichting Kinderopvang Heerhugowaard, en toenmalig bestuurder Adrie Groot van het basisonderwijs in dezelfde regio deelden hun visie op de ontwikkeling van het kind. Rond die tijd - circa 5 jaar geleden - was het nog niet gebruikelijk om te fuseren. De Jong: ‘Je moet opstaan en doen. Je moet lef hebben. Je offert de eigen organisatie op om samen verder te gaan. In het belang van de kinderen.’

Puzzel

Eenvoudig is het niet om kinderopvang en basisonderwijs in één organisatie onder te brengen. Alleen al het aankopen en afstoten van locaties om nieuwe kindcentra te realiseren, is een enorme puzzel. Daarnaast moeten de werelden van kinderopvang en basisonderwijs worden samengebracht. De verschillen zijn groot: het basisonderwijs maakt één keer per jaar de (financiële) balans op hoeveel kinderen onderwijs krijgen, in de kinderopvang kan het aantal kinderen per dag verschillen en daarmee de inkomsten. ‘Kinderopvang heeft een meer flexibele inslag,’ stelt De Jong.

Adviesraad

Dat verschil in dynamiek raakt ook het werk van intern het toezicht. Tijdens het fusieproces vormden leden van het toezichthoudend bestuur van de kinderopvang en leden van de raad van toezicht van het basisonderwijs de Adviesraad. Volgens De Jong was dat een goede methode voor de toezichthouders om elkaar en elkaars werelden beter te leren kennen. ‘Iedereen moest wennen aan de nieuwe situatie, dat geldt voor alle lagen in de organisatie, ook voor het toezicht.’
De leden van de Adviesraad gingen verder in de raad van toezicht van de nieuwe organisatie Blosse. Bestuur en toezicht van Blosse hebben samen uitgebreid stilgestaan bij waardengericht toezicht: waar staan we samen voor? De Jong: ‘Een RvT die alleen controleert, past niet bij Blosse. De waarden van toezichthouders, hun kennis en netwerk, zijn minstens zo belangrijk. Als college van bestuur zien we onze RvT als sparringpartner, we maken graag gebruik van hun expertise.’
Jeanette de Jong die nu samen met Remco Prast het college van bestuur van Blosse vormt, is trots op het resultaat. Ondanks alle hobbels onderweg: twee van de toezichthoudende bestuursleden van de kinderopvang steunden de fusie niet. Zij vreesden dat de organisatie te groot en te log zou worden en stapten op. ‘Al met al was het een spannend proces. Ook voor mijzelf. Ik wist op voorhand niet waar de fusie toe zou leiden en wat dit voor mijn positie zou betekenen. Mijn positie was echter nooit leidend. Het ging en gaat om het aanbod voor de kinderen.’

Blijven leren

Tijdens de deelsessie op het jaarcongres deelt De Jong haar ervaringen, maar gaat ze ook graag met de deelnemers van de deelsessie in gesprek. ‘Blosse is een voorbeeld van hoe het kan. Maar zo zijn er meer. Ik ben trots op ons werk en help graag anderen verder. Maar trots zijn is voor mij een werkwoord. Je werk is nooit klaar. Je moet altijd blijven leren. Dus ik ben ook nieuwsgierig naar de inbreng van de leden van de VTOI-NVTK.’

Aanmelden congres

We nodigen je van harte uit om het jaarcongres van de VTOI-NVTK op 1 december in het Leerhotel Het Klooster in Amersfoort bij te wonen. Het congres begint om 10.30 uur. Na het algemene gedeelte met onder meer een toespraak van minister Wiersma, kunt u deelnemen aan één van de 7 deelsessies. Aanmelden kan hier.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding