aaron-burden-1zr3wnstnvy-unsplash

Funderend onderwijs en bso’s weer open

Publicatie:
13 januari 2022 - 8:00 uur

Vanaf maandag 10 januari 2022 zijn de buitenschoolse opvang (bso) en de scholen in het primair en voortgezet onderwijs weer open, na drie weken gedwongen sluiting door corona. Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt nog slechts online onderwijs gegeven vanwege het snel toenemende aantal besmettingen onder jongeren. Er blijven voor onderwijs en bso’s wel diverse maatregelen gelden om de verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus te beteugelen.

Deze maatregelen zijn voor kinderopvang en onderwijs door het RIVM in december 2021 benoemd in een ‘generiek kader’. Onder dit kader vallen de dagopvang, gastouderopvang, de voorschoolse en buitenschoolse opvang, het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs. Beperking van de verspreiding van het coronavirus in onderwijs en opvang wordt bereikt door:

  • bronmaatregelen zoals gezondheidscheck, testbeleid, quarantaine en isolatie en contact- en uitbraakonderzoek
  • collectieve maatregelen: hygiënemaatregelen, voldoende ventilatie, afstand houden en doorstroming, het beperken van het aantal contact op school
  • individuele maatregelen: extra aandachtspunten voor het personeel
  • persoonlijke beschermingsmiddelen: het gebruik van mondneusmaskers

Voor basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. Zo moeten leerlingen met een milde neusverkoudheid of andere coronaklachten thuisblijven en zich (laten) testen, scholen hanteren looproutes in de gang, spreiden pauzes en proberen contacten tussen verschillende schoolklassen te vermijden. Ook komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school. En tot slot moeten leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool en leerlingen van het voortgezet onderwijs mondkapjes dragen in de gang, net als het onderwijspersoneel.

Nu een deel van de scholen weer open is, past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht opnieuw aan. In het funderend onderwijs kan de inspectie vanaf 10 januari weer onderzoek op locatie doen, als zij risico’s ziet. Voor andere onderzoeken probeert de inspectie zo veel mogelijk gebruik te maken van digitale middelen. Zolang er in het mbo en het hoger onderwijs hoofdzakelijk afstandsonderwijs plaatsvindt, doet de inspectie daar in principe geen onderzoek op locatie. Wat digitaal kan, doet de inspectie digitaal.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding