josh-appel-netpasr-bmq-unsplash

Extra geld voor inlopen achterstanden vanwege corona

Publicatie:
15 oktober 2020

Er komt 38 miljoen euro extra beschikbaar voor scholen, zodat ze leerlingen kunnen helpen om achterstanden als gevolg van corona in te lopen. Dit geld kunnen scholen inzetten voor bijvoorbeeld bijlessen, ‘herfstscholen’ en andere inhaalprogramma’s. Voor de zomer stelde het kabinet hier al 244 miljoen euro voor beschikbaar. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en mbo-instellingen hebben hier veel gebruik van gemaakt.

Het gestelde subsidieplafond in het voortgezet en primair onderwijs is overschreden. Met 38 miljoen euro extra kunnen alle aanvragen gehonoreerd worden, als ze voldoen aan de voorwaarden. In het mbo zijn alle aanvragen inmiddels al ingewilligd. In totaal kunnen hiermee meer dan 300.000 leerlingen en mbo-studenten geholpen worden. Dat schrijven onderwijsministers Slob en Van Engelshoven aan de Tweede Kamer.

Mocht de situatie zich voordoen dat leerlingen minder les krijgen vanwege corona, dan is het logisch dat scholen keuzes maken en prioriteren in de onderwijsinhoud. Hiervoor zijn handreikingen opgesteld door leerplankundig expertisecentrum SLO. Deze handreikingen zijn beschikbaar op de website lesopafstand. Deze site is nog steeds het centrale informatiepunt over onderwijs in coronatijd voor scholen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding