ethan-hu-gp2pnn1fciu-unsplash

Evaluatie ‘Kansenaanpak VO’ Amsterdam

Publicatie:
02 september 2021 - 8:00 uur

Ruim dertig scholen kregen voor schooljaar 2019/’20 subsidie van de gemeente Amsterdam voor de Kansenaanpak VO. De subsidie werd verstrekt aan scholen met veel leerlingen die op basis van hun achtergrondkenmerken risico lopen op onderwijsachterstanden. In opdracht van de gemeente is deze subsidieregeling geëvalueerd door het Kohnstamm Instituut en de afdeling onderzoek informatie en statistiek van de gemeente Amsterdam. De deelnemende scholen zijn scholen voor praktijkonderwijs, vmbo-b/k/t, havo en havo-vwo of brede scholen.

Wat betekent kansengelijkheid bevorderen? Amsterdamse middelbare scholen zetten in op vier typen interventies voor gelijke kansen, namelijk interventies voor het bevorderen van:

  • Cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Bijvoorbeeld extra taal- of rekenonderwijs of het aanleren van studievaardigheden. Bijna alle scholen hebben (ook) op dit type interventie ingezet.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Bijvoorbeeld coaching voor leerlingen gericht op het versterken van persoonsvorming of zelfvertrouwen. Ruim de helft van de scholen heeft (ook) op dit type interventie ingezet. Bijvoorbeeld formele en informele bijeenkomsten voor ouders georganiseerd door scholen.
  • Professionalisering van leraren ter ondersteuning van leerlingen. Bijvoorbeeld docententraining voor betere leerling-gesprekken.

Met de Kansenaanpak VO hebben middelbare scholen naar schatting 7500 leerlingen bereikt door interventies gericht op kansengelijkheid. De meeste scholen noemen een verbetering in taal- of rekenvaardigheden van de leerlingen als één van de belangrijkste opbrengsten. Ook wordt een algemene verbetering van schoolresultaten geregeld benoemd.

Redelijk veel scholen merken daarnaast dat leerlingen zelfstandiger zijn geworden of meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ongeveer één derde van scholen geeft aan dat intensievere communicatie met ouders de relatie tussen ouders en de school heeft verbeterd. Op het gebied van professionalisering merken sommige scholen dat docenten, door middel van kennisdeling, meer aandacht hebben gekregen voor taalproblematiek van leerlingen.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding