victoria-heath-magaxayq_ne-unsplash

Enquête: online shaming op kwart van basisscholen

Publicatie:
13 januari 2022 - 8:00 uur

Een op de vier basisscholen heeft te maken met het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen, blijkt uit onderzoek van Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Dat terwijl scholen op dit moment niet verplicht zijn om les te geven over online shaming. Een deel van de leerlingen uit groep 7 en 8 komt al in aanraking met ongewenste naaktfoto’s of video’s, via bijvoorbeeld WhatsApp, Instagram of TikTok, constateren de onderzoekers. Het kan bijvoorbeeld om foto’s gaan die stiekem zijn gemaakt tijdens het douchen na de gymles.

In het voortgezet onderwijs komt online shaming vaker voor dan in het basisonderwijs. Negen van de tien ondervraagde zorgcoördinatoren op middelbare scholen geeft aan dat het speelt. ‘Het is een maatschappelijk probleem dat standaard moet worden opgenomen in het lessenpakket. Dit zou vanuit Den Haag geregeld moeten worden’, zegt een zorgcoördinator.

De meeste zorgcoördinatoren en leerkrachten van groep 7 en 8 geven aan dat ze incidenten van online shaming als ‘zorgelijk of zeer zorgelijk’ ervaren, zo blijkt uit de ingevulde vragenlijsten. Isa IJpelaar die 13 jaar was toen een digitale naaktfoto’s met haar naam erbij plots de school rondging, legt uit dat het nog steeds een stempel drukt op haar leven, ondanks dat het tien jaar geleden gebeurde: ‘Ik was vroeger heel sociaal en open, ik had vertrouwen in het leven en de mensen, nu heb ik veel wantrouwen.’

Hoewel de meeste leerkrachten en zorgcoördinatoren aangeven dat hun school er wel eens aandacht aan besteedt, bijvoorbeeld via een gastles of theatervoorstelling, zijn scholen niet wettelijk verplicht om het op te nemen in de lesstof. Dat komt omdat online shaming op dit moment geen onderdeel is van het curriculum, een lijst met kerndoelen opgesteld voor leraren om te onderwijzen. Expertisecentrum seksualiteit Rutgers pleit daarom voor een nationaal actieplan. Het nieuwe kabinet zou vaart moeten maken met het doorvoeren van vernieuwingen in het onderwijs. Plannen die volgens Rutgers al jaren op de plank liggen.

In totaal vulden 595 docenten de vragenlijst in, waarvan 410 leerkrachten uit groep 7 en 8 van de basisschool en 185 zorgcoördinatoren uit het voortgezet onderwijs.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding