mimi-thian-lp1akiuv3yo-unsplash

Dialoogtafels: draagvlak voor Code Goed Toezicht

Publicatie:
08 april 2021

Tijdens de dialoogtafels die de VTOI-NVTK organiseert dit voorjaar gaan leden in discussie met elkaar en met de leden van de kwaliteitscommissie over het nut en de noodzaak van het borgen van de kwaliteit van toezicht. In haar eindadvies doet de kwaliteitscommissie het voorstel aan de VTOI-NVTK om door middel van een Code Goed Toezicht een set afspraken te maken met elkaar die in de sector onderwijs en kinderopvang kan fungeren als veldnorm of beroepsstandaard voor goed toezicht. In de dialoogtafels ligt de vraag op tafel of deze Code Goed Toezicht 1.0 over de hele linie toepasbaar is, ongeacht de vraag of er sprake is van toezicht op een grote of kleine instelling, een instelling in een grootstedelijke omgeving of in een krimpregio.

Uit de eerste dialoogtafels kwam naar voren dat er veel draagvlak is voor de Code als instrument van het borgen van kwaliteit en dat de waarde er vooral inzit dat de Code helpt bij het opstellen van een toezichtvisie van een Raad van Toezicht en ook een behulpzaam kader levert voor de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht. Het onderscheid in type instelling wordt ook relevant geacht voor de wijze waarop men de Code kan toepassen in de eigen Raad van Toezicht en dat geldt ook voor het tempo van invoering. Op de vraag of de VTOI-NVTK deze Code op termijn verplicht moet gaan stellen waren de meningen vooralsnog verdeeld. En dat betekent dus opnieuw huiswerk voor het bestuur van de vereniging die op 20 mei tijdens de eerste ALV van 2021 de tussenstand van de ledenpeiling zal delen met de leden. 

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding