photo-15663115689157206-0fddef7589a2

Publicatie werkgeversbeleid 2020

Publicatie:
11 juni 2020

VTOI-NVTK : "Uitwerking werkgeversrol vraagt om een commissie Mens en Organisatie in RvT"

“De werkgeversrol van de RvT is (…) een omvangrijke taak geworden. Het uitvoerende werk van de RvT vraagt veel aandacht en toewijding en de toezichthoudende taken vergen meer verdieping en voorbereiding. Daarom adviseren we deze werkzaamheden en deskundigheid in een aparte commissie onder te brengen. In principe zou deze onder de noemer ‘remuneratiecommissie’ kunnen vallen. Maar omdat zij zich naast het onderdeel ‘beloning’ ook met vier andere aandachtsgebieden bezighoudt, pleiten we ervoor om de commissie de naam ‘Mens en organisatie’ te geven. Hiermee wordt direct aangegeven dat de RvT ook oog heeft voor leiderschap, de rol van werknemers en de functies binnen de organisatie.”

Deze conclusie wordt getrokken in de publicatie “De smalle en brede werkgeversrol van de Raad van Toezicht die geschreven is door Monika Milz verbonden aan Governancesupport in opdracht van de VTOI-NVTK. Deze publicatie biedt handvatten om de werkgeversrol van de raad van toezicht zo goed mogelijk te vervullen binnen de kinderopvang en het onderwijs. De afbakening van de toezicht- en werkgeversrol zal per organisatie verschillen, maar het doel is altijd om als toezichthouder proactief bij te kunnen dragen aan de kwaliteit en continuïteit van de organisatie en daarmee de ontwikkeling en ontplooiing van onze kinderen, scholieren en studenten. De publicatie behandelt in 90 vragen de meest uiteenlopende aspecten van de veranderende rol van de Raad van Toezicht in de rol van werkgever. Daarnaast is de publicatie een belangrijk hulpmiddel voor de Raden van Toezicht bij het voortdurend actueel houden van hun werkgeverstaken, die verder reiken dan alleen de bestuurder.

Benieuwd naar de hele publicatie? Download de publicatie hier.

Downloads / documenten

Wilt u de publicatie graag thuis hardcopy ontvangen? Vul dan snel uw gegevens in, we geven er 50 weg!

Persoonlijke gegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om de publicatie naar u op te sturen.

Zakelijke gegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om te checken of u lid bent bij de vereniging.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding