nadine-shaabana-drzymtae-va-unsplash

Commissie Zevenbergen geeft er de brui aan

Publicatie:
11 februari 2021

De Commissie Onderwijsbevoegdheden is er niet in geslaagd praktische invulling te geven aan het advies ‘Ruim baan voor leraren’ van de Onderwijsraad. Daarom is de commissie er voortijdig mee gestopt. De commissie werd ingesteld op verzoek van de onderwijsministers om het advies van de Onderwijsraad uit te werken en ging daar bijna een jaar geleden mee aan de slag.

Volgens voorzitter Zevenbergen is de commissie het wel eens geworden over de keuze voor vier bekwaamheidsgebieden die samen de leraarsbevoegdheid vormen: de (vak)inhoud waarin de leraar lesgeeft, de bijbehorende vakdidactiek, het gemeenschappelijke in het leraarschap en de ontwikkelingsfase van de student. De commissie is het ook eens over de ontwikkeling van de lerarenopleidingen, met als belangrijke thema’s: flexibilisering, meer uitgaan van wat de student al kan en kent, meer harmonisatie van en samenwerking tussen lerarenopleidingen en het streven naar meer masteropgeleide leraren.

Ook wil de commissie goede begeleiding van startende leraren en een HR-beleid dat leraren ruimte biedt voor een aantrekkelijke loopbaan. Verder is de commissie tegen opsplitsing van de pabo in opleidingen die leiden tot een bevoegdheid voor het jonge respectievelijk oudere kind. Maar een aantal commissieleden is nu om andere meningsverschillen opgestapt, vooral omdat leraren via diverse enquêtes hebben aangegeven dat er geen brede steun is voor het nieuwe bevoegdhedenstelsel.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding