mufid-majnun-oi20ehignd4-unsplash

Bruls kritisch over voorkeurstests bij docenten, kinderopvang en mbo teleurgesteld

Publicatie:
17 september 2020

Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad vindt het ‘principieel best verstandig’ om bepaalde groepen voorrang te geven bij het testen, maar hij zet vraagtekens bij de voorkeursbehandeling van onderwijspersoneel. Dat zei hij in Nieuwsuur. Minister De Jonge kondigde vorige week aan dat personeel in de zorg en het onderwijs voorrang krijgt bij coronatests.

De verwachting is dat de eerste medewerkers in po en vo aan het eind van deze week met voorrang aan de beurt zijn. ‘Ik snap dat het vervelend is als een hele school dicht moet en mensen thuis op hun kinderen moeten letten’, zei Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is. ‘Maar als de kantine van de vuilnisophaaldienst in Nijmegen een besmetting heeft, moeten alle vuilnismannen en -vrouwen tien dagen in quarantaine en dan ligt het vuil in de straten. Via een iPad kan ik wel lesgeven, maar geen vuilniszak ophalen.’

Brancheorganisaties in de kinderopvang zijn boos omdat het kabinet heeft besloten zorgpersoneel en een deel van het onderwijspersoneel wel voorrang te verlenen bij coronatests, maar personeel in de kinderopvang niet. Dit besluit blijkt ingegeven door het grote tekort aan testcapaciteit bij de GGD’en. Brancheorganisaties BMK en BK zijn in gesprek met de politiek hierover. Tweede-Kamerlid Paul van Meenen van D66 heeft een motie ingediend om de ook kinderopvang te betrekken bij het voorrang verlenen van onderwijs en zorg.

Het kabinet negeert volgens de branche met dit besluit het cruciale belang van de kinderopvangsector voor de Nederlandse economie en de ontwikkeling van kinderen. Bovendien vinden de brancheorganisaties dat het kabinet de urgente waarschuwing die uit enquêteresultaten spreekt naast zich neerlegt. De BMK en BK hielden een enquête onder kinderopvangondernemers en gastouderbureaus, waaruit blijk dat 1 op de 3 ondernemers meer dan 10 procent van hun medewerkers niet kan inzetten op de groep.

Nu de kinderopvang geen voorrang krijgt bij het testen op corona, maakt de branche zich op om op grote schaal commerciële testen beschikbaar te stellen aan kinderopvangorganisaties. Commerciële testen bieden uitkomst om medewerkers die vanwege de lange wachttijden bij testen thuis op de bank zitten, snel weer aan het werk te krijgen. ‘Pure noodzaak om te voorkomen dat we op grote schaal steeds meer groepen moeten sluiten bij gebrek aan medewerkers. Dat laatste willen we koste wat kost voorkomen.’

De MBO Raad is eveneens teleurgesteld door het besluit van het kabinet, dat ook mbo-docenten uitsluit van de ‘sneltest’ voor enkele beroepsgroepen waaronder docenten. Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: ‘We vragen het kabinet dan ook om dit besluit met spoed te heroverwegen, in het belang van onze studenten. Zij zijn in de eerste plaats de dupe van dit besluit.’ Op het mbo is, anders dan in het primair en voortgezet onderwijs, slechts beperkt onderwijs op locatie mogelijk.

Tekin: ‘We zijn gebonden aan de maatregelen van het RIVM waardoor gemiddeld minder dan een derde van de studenten en medewerkers op school kunnen zijn. Logistiek is dat een enorme uitdaging voor de scholen, want welk onderwijs geef je voorrang en voor wie.’ Juist in het mbo is het van belang dat studenten op school lessen kunnen volgen. Het hart van het mbo is immers het praktijkonderwijs en dat is niet te vervangen door online onderwijs.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding