stijn-hanegraaf-mnvf9rostbw-unsplash

Bestuurder weg, personeel Avicenna College meldt zich ziek

Publicatie:
03 september 2020

Meer dan vijftig medewerkers van het Avicenna College in Rotterdam – de helft van het personeelsbestand – hebben zich uit protest ziek gemeld bij de start van het schooljaar. De ziekmeldingen volgt op het gedwongen vertrek van rector en bestuurder Wim Littooij. De bestuurder raakte in conflict met zowel de raad van toezicht als de medezeggenschapsraad van het Avicenna College.

Volgens een vorige week verschenen rapport van onderzoeksbureau Bing is het vertrek van Littooij noodzakelijk om de verhoudingen te kunnen normaliseren. Ook bij de raad van toezicht en in de medezeggenschap zijn ingrepen nodig.

De leiding van Avicenna, de enige school voor islamitisch voortgezet onderwijs in de stad, is momenteel in handen van interim-directeur Bart Jan Geers en de interim-voorzitter van de raad van toezicht Gökhan Çoban, die ook tijdelijk als bestuurder optreedt. Zij hebben de protesterende leerkrachten opgeroepen voor een individueel gesprek: wie niet komt, kan ontslag op staande voet verwachten.

De medezeggenschap op het Avicenna College was de afgelopen drie jaar het toneel van heftige conflicten. De 72-jarige Littooij, een ervaren bestuurder uit het christelijk onderwijs, probeerde drie maal om de hem onwelgevallige medezeggenschapsraad te laten ontbinden via een geschilprocedure, maar kreeg keer op keer te horen dat hij ook bij tegenspraak overleg moet blijven voeren.

Onderzoeksbureau Bing is eind mei ingeschakeld door de raad van toezicht, die op dat moment voor de vraag stond of het contact met Littooij moest worden verlengd. Het eind augustus verschenen onderzoeksrapport windt er geen doekjes om: bestuurder Littooij heeft onzuiver en grensoverschrijdend gehandeld, onder andere door het personeel onjuist te informeren en zo ‘verdeeldheid aan te wakkeren’.

Volgens het Bing-rapport namen alle betrokkenen anderen de maat, zonder kritisch naar zichzelf te kijken. ‘Hierdoor zijn niet alleen mr-leden maar ook leden van de raad van toezicht gehinderd om hun functie uit te oefenen; zo werd de mr gehinderd bij de communicatie met de achterban en kreeg de rvt onvoldoende informatie over de teruglopende kwaliteit van het onderwijs. De ontstane conflicten hebben geleid tot rolverwarring.’ Dat valt volgens Bing ook de medezeggenschappers en de toezichthouders te verwijten.

Terug naar de lijst

Onze site maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikservaring. Bekijk onze privacyverklaring.

Sluit melding